Payroll și administrare de personal

Realizăm toate activitățile care țin de administrare de personal, lucrând în parteneriat cu furnizori la nivel național&local. Astfel, asigurăm:

Semnarea contractului de muncă cu un nou angajat: comunicăm actele necesare, verificăm dosarul de angajare, realizăm instructajul inițial SSM, evaluarea de medicina muncii.

Calcul salarial: în urma pontajului primit de la client, realizăm calculul salarial, împreună cu toate sporurile și beneficiile specifice fiecărui client (de ex.: bonus productivitate, sporuri de ore suplimentare, sporuri toxicitate sau alte sporuri negociate la nivel sindical)

Suport pentru angajați: realizăm toate adeverințele & împuternicirile necesare angajaților, încadrându-ne în termenele limită stabilite cu clienții. Fluturașul de salariu poate fi trimis atât online cât și în format fizic, pe hârtie normală dar și securizată.

Servicii de payroll: apărut ca o nevoie a clienților noștri, oferim și serviciul de payroll separat, atunci când este important ca angajații să aibă contract de muncă direct cu clientul, însă este nevoie de externalizarea serviciului de calcul salarial.