Muncă temporară

Oferim companiilor-client servicii de leasing de personal. Aceste angajamente vin în satisfacerea unor nevoi suplimentare de personal ce pot apărea în perioade de activitate sezonieră, lipsă de personal sau concedii ale angajaților obișnuiți, fără a necesita aspecte precum timpul, costurile și obligațiile pe termen lung ce însoțesc procesul standard de recrutare al unui angajat.

Totodată, ne vom ocupa atât de recrutarea și selecția personalului necesar, cât și de managementul administrativ al acestuia în calitate de angajator legal.

Conform legislației în vigoare, putem încheia contracte de muncă pe perioade de maxim 36 de luni, cu durate începând de la 1 lună.